ماسک
16 saat
javani_jameyat
4030 behdashti

اخبار اختصاصی

رئیس کمیته رسانه قرارگاه جوانی جمعیت دانشگاه علوم پزشکی گیلان منصوب شد

رئیس کمیته رسانه قرارگاه جوانی جمعیت دانشگاه علوم پزشکی گیلان منصوب شد

1401/10/20
امروزه «وب‌دا» نقشی مهم در اطلاع‌رسانی در حوزه علوم پزشکی گیلان دارد

امروزه «وب‌دا» نقشی مهم در اطلاع‌رسانی در حوزه علوم پزشکی گیلان دارد

1401/08/23
 سامانه ۴۴۰۱ می‌بایست به تمامی سوالات بهداشتی، آموزشی و درمانی مردم و دانشجویان دانشگاه پاسخگو باشد

سامانه ۴۴۰۱ می‌بایست به تمامی سوالات بهداشتی، آموزشی و درمانی مردم و دانشجویان دانشگاه پاسخگو باشد

1401/08/11
راه اندازی مجدد درگاه ارتباطی در سایت دانشگاه علوم پزشکی گیلان

راه اندازی مجدد درگاه ارتباطی در سایت دانشگاه علوم پزشکی گیلان

1401/07/24
برگزاری اولین جشنواره استانی چندقلوها

برگزاری اولین جشنواره استانی چندقلوها

1401/07/19
دبیر کمیته روابط عمومی قرارگاه تعالی سلامت و جوانی جمیت دانشگاه منصوب شد

دبیر کمیته روابط عمومی قرارگاه تعالی سلامت و جوانی جمیت دانشگاه منصوب شد

1401/04/05
دوره بازآموزی خبرنویسی، جهاد تبیین و عکاسی با موبایل برگزار شد

دوره بازآموزی خبرنویسی، جهاد تبیین و عکاسی با موبایل برگزار شد

1401/03/26
پیام مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی گیلان بمناسبت روز روابط عمومی

پیام مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی گیلان بمناسبت روز روابط عمومی

1401/02/27
فراخوان تجدید مناقصه عمومی خرید 27 دستگاه یخچال هوشمند ویژه نگهداری واکسن

فراخوان تجدید مناقصه عمومی خرید 27 دستگاه یخچال هوشمند ویژه نگهداری واکسن

1401/02/06
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه ، طبخ و توزیع غذای مراکز در سه قطب ، در دانشگاه علوم پزشکی گیلان

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه ، طبخ و توزیع غذای مراکز در سه قطب ، در دانشگاه علوم پزشکی گیلان

1401/02/05
بررسی نحوه تشکیل کمیته رسانه و اطلاع رسانی  قرارگاه جمعیت در دانشگاه علوم پزشکی گیلان

بررسی نحوه تشکیل کمیته رسانه و اطلاع رسانی قرارگاه جمعیت در دانشگاه علوم پزشکی گیلان

1401/01/28
کمیته رصد و پایش خبر دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار شد

کمیته رصد و پایش خبر دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار شد

1401/01/21
اولین جلسه داخلی مدیریت روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال ۱۴۰۱ برگزار شد

اولین جلسه داخلی مدیریت روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال ۱۴۰۱ برگزار شد

1401/01/20
فراخوان مناقصه عمومی توسعه مرکز بهداشت رحیم آباد رودسر

فراخوان مناقصه عمومی توسعه مرکز بهداشت رحیم آباد رودسر

1400/12/18
فراخوان مناقصه عمومی تکمیل مرکز جامع سلامت خوشابر  رضوانشهر

فراخوان مناقصه عمومی تکمیل مرکز جامع سلامت خوشابر رضوانشهر

1400/12/15
فراخوان مناقصه عمومی  خرید ماسک سه لایه در دانشگاه علوم پزشکی گیلان

فراخوان مناقصه عمومی خرید ماسک سه لایه در دانشگاه علوم پزشکی گیلان

1400/12/14
فراخوان مناقصه عمومی احداث مرکز  جامع سلامت عباس آباد آستارا

فراخوان مناقصه عمومی احداث مرکز جامع سلامت عباس آباد آستارا

1400/12/11
فراخوان مناقصه عمومی خرید ماسک 95 Nدر دانشگاه علوم پزشکی گیلان

فراخوان مناقصه عمومی خرید ماسک 95 Nدر دانشگاه علوم پزشکی گیلان

1400/12/09
آرشیو
آرشیو
آرشیو